Bài viết

8 cách buộc dây câu kiểu Pháp

Dưới đây là 8 cách thắt nút thông dụng của các cần thủ Pháp, thường hay dùng để nối dây, nối thẻo lưỡi vào dây truc, buộc dây nylon vào các loại lưỡi câu không có khoen để xỏ dây...

CÁC KIỂU NÚT THẮT THEO KIỂU PHÁP

Dưới đây, tôi xin giới thiệu một số kiểu nút thắt của dân câu Pháp

Noeud de tonneau - Nút thắt kiểu Tonneau

Nút thắt này dùng để nối hai dây câu có kích thước bằng nhau hoặc tương đương nhau. Đây là cách thắt nút quen thuộc trong giới câu kéo.

(BBT : nên nhỏ 1 gọt keo khô nhanh (con Voi) vào mối gút, sau khi thắt)

Noeud de boucle-potence - Nút thắt kiểu có khoen để xâu thẻo lưỡi

Một số kỹ thuật câu đòi hỏi gắn rất nhiều lưỡi câu trên một dây câu chính. Nhất là khi câu cá thu, loài cá di chuyển trong các vỉa đá, nút thắt kiểu này cho những kết quả câu rất ấn tượng

Noeud d'attaque - Nút thắt kiểu đánh nhanh

Kiểu thắt này được dùng với những dây câu có kích thước nhỏ. Nó thường được dùng cho lưỡi câu có khoen hoặc có móc quay

Noeud du major Turle - Nút thắt kiểu Major Turle

Nút thắt này mang tên người sáng tạo ra nó, thường được dùng để xâu những lưỡi câu có khoen chéo


Noeud de bas de ligne - Nút thắt kiểu buộc thẻo lưỡi vào dây trục

Nút thắt kiểu này đã có từ rất lâu, dùng để nối các dây câu có kích thước khác nhau. Khi thắt kiểu nút này cần phải vòng ít nhất 4 vòng (xem hình vẽ), và đặt các dây thật thẳng hàng

Noeud de Grinner - Nút thắt kiểu Grinner

Không nghi ngờ gì đây là kiểu nút thắt thích hợp nhất để nối lưỡi câu có khoen hay mồi giả ở phía đầu dây câu

Noeud de Grinner double - Nút thắt kiểu Grinner đôi

Đây là kiểu thắt nút dùng để nối hai đầu dây câu với nhau, kể cả những dây câu không cùng kích thước. Nút thắt kiểu này rất chặt.

Noeud pour hameçon à palette - Nút thắt dùng để nối lưỡi câu không có khoen.

Để nút thắt được chặt và cố định, trước khi thắt chặt mối nối, cần mím dây kéo thật nhẹ nhàng bằng răng.

 

BBT xin lưu ý : trong bất cứ cách thắt nút nào - trước khi gút chặc, bạn cần phải thấm ướt mối nối, mục đích để làm trơn dây, giảm thiểu lực ma sát, gây giãn dây !

 

LA-VDC biên dịch

caucavietnam.com

01/2007