Bài viết

Một cách buộc lưỡi câu nhanh và đơn giản (Scaffold knot)

Trong hình minh họa là cách tóm lưỡi câu có khoen xỏ dây. Cách tóm này ít bị tổn hại đến dây câu, nếu bạn dùng cước Nylon. Thử xem?


Nút thắt kiểu Scaffold
(bắc giàn)

Đây là kiểu thắt nút rất đơn giản nhưng chắc chắn được dùng để cột lưỡi câu

 

Các bước thắt nút Scaffold

 

Xuyên dây câu qua mắt xâu của lưỡi câu một đoạn khoảng 15 cm. Giữ phần trên nằm giữa ngón cái và ngón trỏ, quấn vòng phần dây còn lại tạo thành một vòng dây
Quấn đầu dây thành hai vòng xung quanh cả hai đoạn dây như hình vẽ
Xuyên đầu dây ngược trở lại qua hai vòng tròn vừa tạo (xem hình vẽ). Xiết chặt nút thắt và kéo nó xuống gần với mắt xâu của lưỡi câu